Prikazujemo 1–16 od 21 rezultata

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 358 premium

PI 358 premium

Hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 369 SMART

PI 369 SMART

Multifunction hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 387 SKIPPER

PI 387 SKIPPER

Hydraulic external gangway
for  sail boats and motor yachts

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 389 RACING

PI 389 RACING

Multifunction hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 457 BIG SMART

PI 457 BIG SMART

Multifunction hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 461 MISS

PI 461 MISS

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 482 BIG SPRINT

PI 482 BIG SPRINT

Multifunction hydraulic external gangway for sailboat and yachts

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 488 ERA

PI 488 ERA

Multifunction hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways hydraulic external Besenzoni PI 759 Young

PI 759 Young

Multifunction hydraulic external gangway for sail and motor boat

Gangways Ladder Besenzoni SP 496 G

SP 496 G

Multifunction ladders for sail boats, yachts and superyachts

Gangways Ladder Besenzoni SP 600 G

SP 600 G

Multifunction ladders for sailboats, yachts and superyachts

Gangways Ladder Besenzoni SP 603

SP 603

Multifunction ladders for sail boats, yachts and superyachts

Gangways retracting hydraulic Besenzoni PI 374 ONDA

PI 374 ONDA

Retracting hydraulic gangway for yachts  and sailboats

Gangways retracting hydraulic Besenzoni PI 376-386 ALBATROS

PI 376 ALBATROSS – PI 386 SUPER ALBATROSS

Retracting hydraulic gangways for yachts and superyachts

Gangways retracting hydraulic Besenzoni PI 483

PI 483

Retracting hydraulic gangways for yachts and  superyachts

Gangways retracting hydraulic Besenzoni PI 563

PI 563

Retracting hydraulic gangways for yachts and  superyachts